• Pole1
  • Pole5
  • Pole9
  • Pole4
  • Pole8
  • Pole11
  • Pole4
  • Pole6
  • Pole7
  • Pole2
  • Pole3

POLE DOŚWIADCZALNE:

1. Kolekcja odmian roślin rolniczych

a)      Pszenica ozima

b)      Pszenżyto ozime

c)      Jęczmień ozimy

d)      Żyto

e)      Rzepak ozimy

f)       Pszenica jara

g)      Jęczmień jary

h)      Pszenżyto jare

i)       Owies

j)       Kukurydza

k)      Buraki cukrowe

l)       Ziemniaki

m)     Groch

n)      Łubin żółty i wąskolistny

o)      Wyka

p)      Konopie włókniste

q)     Sorgo

r)      Amarantus

s)      Mieszanka zbożowo - strączkowa

t)     Trawy

u)     Żyto stuletnie

v)     Len oleisty

w)    Soja

x)     Rośliny energetyczne

2   Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe PDO

a)    Pszenica ozima - 23 odmiany

b)    Pszenica jara –  11 odmian

c)    Jęczmień jary – 18 odmian

3     Rzepak ozimy Visby F1 – porównanie różnych poziomów nawożenia

4     Rzepak ozimy Hybrisurf F1 – dokarmianie dolistne

5     Rzepak ozimy Hybrisurf F1 –ocena działania fungicydów

6     Rzepak ozimy Hybrisurf F1

7     Rzepak ozimy Bazyl

8     Porównanie ilości wysiewu

a)  Pszenica ozima Wydma – 250 szt./m2, 350 szt./m2, 450 szt./m2, 550 szt./m2

Pszenica ozima Muszelka – porównanie działania herbicydów

10    Pszenica ozima Muszelka – porównanie działania fungicydów

11    Pszenica ozima Muszelka – dokarmianie dolistne

12    Pszenica ozima Muszelka

13    Pszenica ozima - reakcja nowych odmian na uprawę w monokulturze

14    Pszenica ozima - wpływ wieloletniego przedplonu zbożowego na plon pszenicy ozimej

15    Pszenica ozima -wpływ opóźnionego terminu siewu na plon pszenicy ozimej

16    Pszenica jara – uprawa pszenicy jarej w siewie późnojesiennym

17    Buraki cukrowe - Picasso. Goldena

18    Buraki cukrowe – Goldena- plantacja demonstracyjna Pfeifer & Langen Glinojeck S.A

19    Kukurydza – Doncarlo– dokarmianie dolistne

20    Kukurydza – Glejt – porównanie działania herbicydów

21    Łubin  żółty – Mister– ocena działania fungicydów

22    Ziemniaki-- Ametyst– dokarmianie dolistne

23    Pszenica jara Parabola

24    Pszenica jara Parabola

25    Pszenica jara Parabola

26    Pszenica jara Parabola

27    Pszenica jara – Parabola – zastosowanie użyźniaczy glebowych

Nazwa pliku
 01a_Pszenica_ozima_kolekcja_odmian
 01b_Pszenzyto_ozime_kolekcja_odmian
 01c_Jeczmien_ozimy_kolekcja_odmian
 01d_Zyto_kolekcja_odmian
 01e_Rzepak_ozimy_kolekcja_odmian
 01f__Pszenica_jara_kolekcja_odmian
 01g_Jeczmien_jary_kolekcja_odmian
 01h_Pszenzyto_jare_kolekcja_odmian
 01i_Owies_kolekcja_odmian
 01j_Kukurydza_kolekcja_odmian
 01k_Buraki_cukrowe_kolekcja_odmian
 01l_Ziemniaki_kolekcja_odmian
 01m_Groch_kolekcja_odmian
 01n_Lubin_zolty_i_waskolistny
 01o_Wyka_kolekcja_odmian
 01p_Konopie_wlokniste_kolekcja_odmian
 01q_Sorgo_kolekcja_odmian
 01r_Amarantus_Aztek
 01s_Mieszanka_zbozowo_straczkowa
 01t_Trawy_kolekcja_mieszanek
 01u_Len_oleisty_kolekcja_odmian
 01v_Soja_Aldana
 01w_Lnianka_kolekcja_odmian
 01x_Slonecznik_kolekcja_odmian
 01y_Rosliny_energetyczne
 01z_trawy_motylkowe_mieszanki_poplonowe
 021_Pszenica__Uprawa_pszenicy__roznych_terminach_siewu
 022_Ziemniaki_Owacja_dokarmianie_dolistne
 023_Rzepak_ozimy_Cadeli_zastosowanie_fizjoaktywatora
 024_Pszenica_jara_Parabola
 025_Jeczmien_jary_Skarb
 026_Pszenica_jara_Hewilla_zastosowanie_fizjoaktywatora
 027_Pszenica_jara_Hewilla
 028_Kukurydza_DKC_2960_nawozenie_potasowe
 02a_PDO_pszenica_ozima
 02b_PDO_Pszenica_jara
 02c_PDO_jeczmien_jary
 03_pszenica_ozima_-_natula_-_wplyw_nawozenia_potasowego_na_plon_pszenicy_ozimej
 05_PSZENICA_OZIMA_Naridana_porownanie_dzialania_fungicydow
 06_PSZENICA_OZIMA_Naridana_porownanie_dzialania_herbicydow
 07_PSZENICA_OZIMA_reakcja_nowych_odmian_na_uprawe_w_monokulturze_Monokultura_II_bliz
 08_PSZENICA_OZIMA_Wplyw_wieloletniego_przedplonu_zbozowego_na_plon_pszenicy_ozimej
 09_Rzepak_ozimy_Poznaniak_dokarmianie_dolistne
 10_Rzepak_ozimy_Poznaniak_wplyw_nawozenia_azotowego_z_siarka_na_plon_rzepaku_ozimego
 11_Rzepak_ozimy_Visby_F1_porownanie_roznych_poziomow_nawozenia
 12_Rzepak_ozimy_Extend_wplyw_nawozenia_potasowego_na_plon_rzepaku_ozimego
 13_Kukurydza_DKC_2787,3399_porownanie_dzialania_herbicydow
 14_Kukurydza_DKC_2960_zastosowanie_uzyzniaczy_glebowych
 15_Kukurydza_DKC_2787_dokarmianie_dolistne
 16_Buraki_cukrowe_dokarmianie_dolistne
 17_Buraki_cukrowe_Sokrates_plantacja_demonstracyjna_Pfeifer&lLangen_Glinojeck_SA
 18_Buraki_cukrowe_Jagusia_wplyw_nawozenia_potasowego_na_plon_buraka_cukrowego
 19_Lubin_zolty_Mister_ocena_dzialania_fungicydow

1. Kolekcja odmian roślin rolniczych

a)  Pszenica ozima
b)  Jęczmień ozimy
c)  Pszenżyto ozime
d)  Żyto
e)  Rzepak ozimy
f)  Trawy
g) Pszenica jara
h) Pszenżyto jare
i)  Jęczmień jary
j)  Żyto jare
k) Owies
l)  Kukurydza
m) Burak cukrowy
n)  Ziemniak
o)  Łubin żółty i wąskolistny
p)  Mieszanka zbożowo – strączkowa
q)  Sorgo
r)   Groch
s)  Amarantus
t)  Konopie włókniste
u) Len oleisty
v) Susu – mieszaniec genetyczny sorgo z trawą sudańską
w) Soja
x) Słonecznik
y) Rośliny energetyczne

2.    Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe PDO

a) Pszenica ozima - 21 odmian
b) Pszenica jara – 11 odmian
c) Jęczmień jary – 15 odmian

3. Kukurydza – Aalvito (FAO 210)
4. Kukurydza - SUM 1093 (FAO 280)
5. Łubin żółty Lord – ocena działania fungicydów
6. Groch Milwa – pole wyrównawcze
7. Kukurydza Dakovo – porównanie działania herbicydów

8. Porównanie ilości wysiewu

a) Pszenica jara Parabola - 400 szt./m2, 500 szt./m2, 600 szt./m2,700 szt./m2
b) Pszenica ozima Anthus – 250szt./m2, 350 szt./m2, 450 szt./m2, 550 szt./m2
c) Żyto ozime Visello F1 – 300 szt./m2, 200szt./m2, 250szt./m2

9.   Pszenica jara Parabola
10. Pszenica ozima Anthus – porównanie działania herbicydów
11. Pszenica ozima Anthus – dokarmianie dolistne
12. Pszenica ozima Anthus – porównanie różnych poziomów nawożenia
13. Pszenica ozima - reakcja nowych odmian na uprawę w monokulturze
14. Buraki cukrowe Picasso, Cantata
15. Buraki cukrowe Julitta - plantacja demonstracyjna - BSO Polska S.A.
16. Pszenica ozima Anthus – zastosowanie użyźniaczy glebowych
17. Pszenica ozima Turnia – porównanie działania fungicydów
18. Pszenica ozima Turnia – porównanie działania herbicydów
19. Pszenica ozima - wpływ wieloletniego przedplonu zbożowego na plon pszenicy ozimej
20. Rzepak ozimy Californium – technologie ochrony
21. Rzepak ozimy Californium – dokarmianie dolistne
22. Gorczyca
23. Pszenżyto ozime Gniewko – ocena działania regulatorów wzrostu
24. Ziemniaki – dokarmianie dolistne
25. Pszenica ozima Anthus – pole wyrównawcze

1. Kolekcja odmian roślin rolniczych

     a) Rzepak ozimy

     b) Pszenica ozima

     c) Jęczmień ozimy

     d) Pszenżyto ozime

     e) Żyto ozime

     f)  Pszenica jara

     g) Pszenżyto jare

     h) Jęczmień jary

     i) Żyto jare

     j) Owies

     k) Buraki cukrowe

     l) Groch

     ł) Łubin żółty i wąskolistny

     m) Ziemniaki

     n) Len włóknisty

     o) Konopie włókniste

     p) Rośliny wiechlinowate

     r) Mieszanki poplonowe

     s) Soja

     t) Sorgo

     u) Rośliny energetyczne

2. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rolnicze (PDOiR)

     a) Pszenica ozima

     b) Pszenica jara

     c) Jęczmień jary

3. Rzepak ozimy Da Vinci – porównanie działania fungicydów

4. Siew rzepaku ozimego w międzyrzędzia 45 cm

5. Rzepak ozimy Da Vinci

6. Rzepak ozimy DK Exquisite - wpływ nawożenia potasowego na plon rzepaku ozimego

7. Rzepak ozimy DK Exquisite – stosowanie aktywatora

8. Rzepak ozimy Marathon – stosowanie herbicydu Salsa 75 WG

9. Rzepak ozimy Marathon – technologia uprawy rzepaku ozimego Feldtage 2014

10. Pszenica ozima - wpływ różnych poziomów nawożenia na plon i jakość wybranych odmian pszenicy ozimej

11. Pszenica ozima – wpływ wieloletniego przedplonu zbożowego na plon pszenicy ozimej

12. Pszenica ozima – reakcja nowych odmian na uprawę w monokulturze

13. Pszenica ozima Astoria

14. Pszenica ozima Astoria – porównanie działania herbicydów

15. Pszenica ozima Astoria – porównanie działania fungicydów I

16. Pszenica ozima Astoria – porównanie działania fungicydów II

17. Pszenica ozima Astoria – dokarmianie dolistne

18. Pszenica ozima Astoria

19. Jęczmień ozimy Henriette

20. Pszenica ozima Forum

21. Pszenica ozima Bamberka

22. Siew alternatywny różnych gatunków zbóż

23. Buraki cukrowe Vangelis plantacja demonstracyjna Pfeifer&Langen

24. Buraki cukrowe Sporta, Alegra

25. Gorczyca Martyna I

26. Pszenica jara KWS Torridon

27. Pszenica jara KWS Torridon

28. Jęczmień jary Orphelia

29. Jęczmień jary Orphelia, Tocada, Conchita

30. Kukurydza DKC 3610 - ocena działania herbicydu Hector Max 66.5 WG

31. Gorczyca Martyna II

32. Ziemniaki Ametyst, Owacja, Juwel

 

1.    Kolekcja odmian roślin rolniczych

a)  Pszenica ozima
b)  Pszenżyto ozime
c)  Jęczmień ozimy
d)  Żyto
e)  Rzepak ozimy
f)   Pszenica jara
g)  Jęczmień jary
h)  Pszenżyto jare
i)   Owies
j)   Kukurydza
k)  Buraki cukrowe
l)   Ziemniaki
m) Groch
n)  Łubin żółty i wąskolistny
o)  Wyka
p)  Konopie włókniste
q)  Len włóknisty
r)   Len oleisty
s)  Sorgo
t)  Soja
u) Amarantus
v) Susu (mieszaniec sorgo z trawą sudańską)
w) Mieszanka zbożowo - strączkowa
x)  Trawy
y)  Rośliny energetyczne

2.    Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe PDO

a) Pszenica ozima - 20 odmian
b) Pszenica jara - 11 odmian
c) Jęczmień jary - 15 odmian

3.    Rzepak ozimy Nelson F1 – dokarmianie dolistne
4.    Rzepak ozimy Nelson F1 – porównanie różnych poziomów nawożenia
5.    Rzepak ozimy Bakara
6.    Porównanie ilości wysiewu

a) Pszenica ozima Turnia – 250 szt./m2, 350 szt./m2, 450 szt./m2, 550 szt./m2
b) Pszenica jara Parabola - 400 szt./m2, 500 szt./m2, 600 szt./m2, 700 szt./m2

7.    Pszenica ozima Figura – porównanie działania herbicydów
8.    Pszenica ozima Figura – porównanie działania fungicydów
9.    Pszenica ozima Figura – dokarmianie dolistne
10.  Kukurydza KB 1903
11.  Kukurydza DKC 3472 – porównanie działania herbicydów
12.  Kukurydza DKC 3472 – dokarmianie dolistne
13.  Pszenica ozima - reakcja nowych odmian na uprawę w monokulturze
14.  Pszenica ozima - wpływ wieloletniego przedplonu zbożowego na plon pszenicy ozimej
15.  Pszenica ozima – wpływ opóźnionego terminu siewu na plon pszenicy ozimej
16.  Pszenica jara – uprawa pszenicy jarej w siewie późnojesiennym
17.  Pszenica jara Parabola
18.  Pszenica jara Hewilla
19.  Buraki cukrowe Nevenka – zastosowanie użyźniaczy glebowych
20.  Buraki cukrowe Nevenka, Picasso
21.  Buraki cukrowe – ocena odporności wybranych odmian na choroby grzybowe
22.  Buraki cukrowe Julietta – plantacja demonstracyjna BSO Polska
23.  Pszenica jara Parabola
24.  Pszenica jara Parabola
25.  Groch Milwa
26.  Łubin żółty Mister – ocena działania fungicydów
27.  Ziemniaki Cekin – dokarmianie dolistne

Copyright © 2022 Pole Doświadczalne O/Poświętne w Płońsku.