• Pole4
  • Pole11
  • Pole2
  • Pole3
  • Pole6
  • Pole8
  • Pole7
  • Pole10
  • Pole5
  • Pole4
  • Pole9

1. Kolekcja odmian roślin rolniczych

a)  Pszenica ozima
b)  Jęczmień ozimy
c)  Pszenżyto ozime
d)  Żyto
e)  Rzepak ozimy
f)  Trawy
g) Pszenica jara
h) Pszenżyto jare
i)  Jęczmień jary
j)  Żyto jare
k) Owies
l)  Kukurydza
m) Burak cukrowy
n)  Ziemniak
o)  Łubin żółty i wąskolistny
p)  Mieszanka zbożowo – strączkowa
q)  Sorgo
r)   Groch
s)  Amarantus
t)  Konopie włókniste
u) Len oleisty
v) Susu – mieszaniec genetyczny sorgo z trawą sudańską
w) Soja
x) Słonecznik
y) Rośliny energetyczne

2.    Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe PDO

a) Pszenica ozima - 21 odmian
b) Pszenica jara – 11 odmian
c) Jęczmień jary – 15 odmian

3. Kukurydza – Aalvito (FAO 210)
4. Kukurydza - SUM 1093 (FAO 280)
5. Łubin żółty Lord – ocena działania fungicydów
6. Groch Milwa – pole wyrównawcze
7. Kukurydza Dakovo – porównanie działania herbicydów

8. Porównanie ilości wysiewu

a) Pszenica jara Parabola - 400 szt./m2, 500 szt./m2, 600 szt./m2,700 szt./m2
b) Pszenica ozima Anthus – 250szt./m2, 350 szt./m2, 450 szt./m2, 550 szt./m2
c) Żyto ozime Visello F1 – 300 szt./m2, 200szt./m2, 250szt./m2

9.   Pszenica jara Parabola
10. Pszenica ozima Anthus – porównanie działania herbicydów
11. Pszenica ozima Anthus – dokarmianie dolistne
12. Pszenica ozima Anthus – porównanie różnych poziomów nawożenia
13. Pszenica ozima - reakcja nowych odmian na uprawę w monokulturze
14. Buraki cukrowe Picasso, Cantata
15. Buraki cukrowe Julitta - plantacja demonstracyjna - BSO Polska S.A.
16. Pszenica ozima Anthus – zastosowanie użyźniaczy glebowych
17. Pszenica ozima Turnia – porównanie działania fungicydów
18. Pszenica ozima Turnia – porównanie działania herbicydów
19. Pszenica ozima - wpływ wieloletniego przedplonu zbożowego na plon pszenicy ozimej
20. Rzepak ozimy Californium – technologie ochrony
21. Rzepak ozimy Californium – dokarmianie dolistne
22. Gorczyca
23. Pszenżyto ozime Gniewko – ocena działania regulatorów wzrostu
24. Ziemniaki – dokarmianie dolistne
25. Pszenica ozima Anthus – pole wyrównawcze

Copyright © 2024 Pole Doświadczalne O/Poświętne w Płońsku.