• Pole9
  • Pole5
  • Pole11
  • Pole7
  • Pole4
  • Pole2
  • Pole6
  • Pole10
  • Pole4
  • Pole3
  • Pole1
Nazwa pliku
 01a_Pszenica_ozima_kolekcja_odmian
 01b_Pszenzyto_ozime_kolekcja_odmian
 01c_Jeczmien_ozimy_kolekcja_odmian
 01d_Zyto_kolekcja_odmian
 01e_Rzepak_ozimy_kolekcja_odmian
 01f__Pszenica_jara_kolekcja_odmian
 01g_Jeczmien_jary_kolekcja_odmian
 01h_Pszenzyto_jare_kolekcja_odmian
 01i_Owies_kolekcja_odmian
 01j_Kukurydza_kolekcja_odmian
 01k_Buraki_cukrowe_kolekcja_odmian
 01l_Ziemniaki_kolekcja_odmian
 01m_Groch_kolekcja_odmian
 01n_Lubin_zolty_i_waskolistny
 01o_Wyka_kolekcja_odmian
 01p_Konopie_wlokniste_kolekcja_odmian
 01q_Sorgo_kolekcja_odmian
 01r_Amarantus_Aztek
 01s_Mieszanka_zbozowo_straczkowa
 01t_Trawy_kolekcja_mieszanek
 01u_Len_oleisty_kolekcja_odmian
 01v_Soja_Aldana
 01w_Lnianka_kolekcja_odmian
 01x_Slonecznik_kolekcja_odmian
 01y_Rosliny_energetyczne
 01z_trawy_motylkowe_mieszanki_poplonowe
 021_Pszenica__Uprawa_pszenicy__roznych_terminach_siewu
 022_Ziemniaki_Owacja_dokarmianie_dolistne
 023_Rzepak_ozimy_Cadeli_zastosowanie_fizjoaktywatora
 024_Pszenica_jara_Parabola
 025_Jeczmien_jary_Skarb
 026_Pszenica_jara_Hewilla_zastosowanie_fizjoaktywatora
 027_Pszenica_jara_Hewilla
 028_Kukurydza_DKC_2960_nawozenie_potasowe
 02a_PDO_pszenica_ozima
 02b_PDO_Pszenica_jara
 02c_PDO_jeczmien_jary
 03_pszenica_ozima_-_natula_-_wplyw_nawozenia_potasowego_na_plon_pszenicy_ozimej
 05_PSZENICA_OZIMA_Naridana_porownanie_dzialania_fungicydow
 06_PSZENICA_OZIMA_Naridana_porownanie_dzialania_herbicydow
 07_PSZENICA_OZIMA_reakcja_nowych_odmian_na_uprawe_w_monokulturze_Monokultura_II_bliz
 08_PSZENICA_OZIMA_Wplyw_wieloletniego_przedplonu_zbozowego_na_plon_pszenicy_ozimej
 09_Rzepak_ozimy_Poznaniak_dokarmianie_dolistne
 10_Rzepak_ozimy_Poznaniak_wplyw_nawozenia_azotowego_z_siarka_na_plon_rzepaku_ozimego
 11_Rzepak_ozimy_Visby_F1_porownanie_roznych_poziomow_nawozenia
 12_Rzepak_ozimy_Extend_wplyw_nawozenia_potasowego_na_plon_rzepaku_ozimego
 13_Kukurydza_DKC_2787,3399_porownanie_dzialania_herbicydow
 14_Kukurydza_DKC_2960_zastosowanie_uzyzniaczy_glebowych
 15_Kukurydza_DKC_2787_dokarmianie_dolistne
 16_Buraki_cukrowe_dokarmianie_dolistne
 17_Buraki_cukrowe_Sokrates_plantacja_demonstracyjna_Pfeifer&lLangen_Glinojeck_SA
 18_Buraki_cukrowe_Jagusia_wplyw_nawozenia_potasowego_na_plon_buraka_cukrowego
 19_Lubin_zolty_Mister_ocena_dzialania_fungicydow
Copyright © 2024 Pole Doświadczalne O/Poświętne w Płońsku.