• Pole2
 • Pole11
 • Pole3
 • Pole7
 • Pole8
 • Pole4
 • Pole5
 • Pole4
 • Pole10
 • Pole6
 • Pole9

Kolekcja odmian roślin rolniczych

Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe (PDOiR)

 1. Pszenica ozima
 2. Pszenica jara
 3. Jęczmień jary

3. Rzepak ozimy Bellevue – porównanie działania fungicydów

4. Siew rzepaku ozimego w międzyrzędzia 22 cm

5. Rzepak ozimy Mercedes F1

6. Rzepak ozimy SY Saveo F1 -ocena działania aktywatora

7. Pszenica ozima – wpływ wieloletniego przedplonu zbożowego na plon pszenicy ozimej

8. Pszenica ozima – reakcja nowych odmian na uprawę w monokulturze

9. Pszenica ozima – wpływ różnych poziomów nawożenia na plon i jakość wybranych odmian pszenicy ozimej

10. Siew alternatywny różnych gatunków zbóż

11. Pszenica ozima Astoria – porównanie działania fungicydów

12. Pszenica ozima Astoria – porównanie działania herbicydów

13. Pszenica ozima Astoria – dokarmianie dolistne

14. Pszenica ozima Astoria - intensywna ochrona przed chorobami grzybowymi

15. Pszenica ozima Astoria

16. Pszenica ozima Astoria

17. Pszenica jara KWS Torridon

18. Pszenica Jara Monsun

19. Pszenica jara KWS Torridon, Monsun

20. Jęczmień jary KWS Orphelia

21. Jęczmień jary KWS Orphelia

22. Jęczmień jary KWS Olof

23. Pszenica jara Struna

24. Groch siewny Mentor

25. Groch siewny Milwa, Batuta, Tarchalska Mentor, Model

26. Buraki cukrowe Sporta - ocena działania mikronawozów

27. Buraki cukrowe Sporta, Alegra

28. Buraki cukrowe Alegra - dokarmianie dolistne

29. Buraki cukrowe Pikador - plantacja demonstracyjna Pfeifer&Langen Glinojeck S.A.

30. Kukurydza Mas 35 k - ocena działania fungicydu

31. Kukurydza Mas 35 k - ocena działania herbicydów

32. Kukurydza LG 30 306 - dokarmianie dolistne

33. Kukurydza LG 30 306 - ocena działania aktywatora

34. Kukurydza SY Enigma - ocena działania mikronawozu

35. Kukurydza SY Enigma -porównanie różnych poziomów nawożenia

36. Ziemniaki Owacja - dokarmianie dolistne

37. Ziemniaki Impresja, Miłek, Michalina, Red Sonia

 

Copyright © 2024 Pole Doświadczalne O/Poświętne w Płońsku.