• Pole1
  • Pole9
  • Pole2
  • Pole7
  • Pole10
  • Pole6
  • Pole11
  • Pole5
  • Pole4
  • Pole3
  • Pole4

1. Kolekcja odmian roślin rolniczych

        a) Rzepak ozimy

        b) Pszenica ozima

        c) Jęczmień ozimy

        d) Pszenżyto ozime

        e) Żyto ozime

        f)  Pszenica jara

        g) Jęczmień jary

        h) Pszenżyto jare

        i} Owies

        j) Kukurydza

        k) Buraki cukrowe

         l) Ziemniaki

       m) Łubin biały, żółty i wąskolistny

       n) Groch siewny

       o) Bobik

       p) Soja

       q) Mieszanki poplonowe

       r) Rośliny wiechlinowate

       s) Rośliny energetyczne

 2.  Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)

       a) Pszenica ozima

       b) Pszenica jara

       c) Jęczmień jary

       d) Kukurydza

  3.  Rzepak ozimy Alvaro F1 – porównanie działania herbicydów

  4. Rzepak ozimy Trinity – ocena działania stymulatora wzrostu

  5. Rzepak ozimy SY Florida - ocena działania aktywatora

  6. Rzepak ozimy SY Florida – porównanie działania herbicydów

  7. Rzepak ozimy Quartz, SY Alister, Stanley, DAL3, Murphy

  8. Pszenica ozima KWS Ozon

  9. Pszenica ozima Hondia

10. Pszenica ozima Hondia – porównanie działania fungicydów

11. Pszenica ozima Hondia – wpływ stymulatorów wzrostu na plon

12. Pszenica ozima Julius

13. Pszenica ozima Praktik

14. Jęczmień jary KWS Atrika – intensywna ochrona jęczmienia jarego

15. Jęczmień jary KWS Olof

16. Pszenica jara Monsun

17. Pszenica jara KWS Torridon

18. Pszenica jara – mieszanka odmian

19. Pszenica jara Monsun

20. Pszenica jara KWS Torridon- wpływ stymulatorów wzrostu na plon

21. Kukurydza SY Talisman – porównanie działania herbicydów

22. Kukurydza – mieszanka odmian

23. Kukurydza Quentin – ocena działania stymulatora wzrostu na plon

24. Buraki cukrowe Denzel – plantacja demonstracyjna Pfeifer&Langen Glinojeck S.A.

25. Buraki cukrowe Varios, Sporta

26. Groch siewny Salamanca, Mentor

27. Mieszanka poplonowa Viterra Beta

28. Ziemniaki Owacja, Ignacy, Lawenda

 

Copyright © 2024 Pole Doświadczalne O/Poświętne w Płońsku.