• Pole11
  • Pole4
  • Pole6
  • Pole2
  • Pole10
  • Pole8
  • Pole9
  • Pole7
  • Pole5
  • Pole1
  • Pole3

.1.  Kolekcja odmian roślin rolniczych

          a)  Rzepak ozimy  pole_2017_2018/
          b)  Pszenica ozima
          c)  Jęczmień ozimy
          d)  Pszenżyto ozime
          e)  Żyto ozime
          f)   Pszenica jara
          g)  Jęczmień jary
          h)  Pszenżyto jare
          i)   Owies
          j)   Kukurydza
          k)  Buraki cukrowe
          l)   Ziemniaki
          m) Łubin żółty i wąskolistny
          n)  Groch
          o)  Soja
          p)  Bobik
          q)  Mieszanki poplonowe
          r)   Mieszanka zbożowo-strączkowa
          s)  Rośliny wiechlinowate
          t)   Topinambur

2. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)

        a)  Pszenica ozima
        b)  Pszenica jara
        c)  Jęczmień jary
        d)  Kukurydza

3.   Rzepak ozimy INV 10 22 F1,, SY Iowa F1, – porównanie działania fungicydów
4.   Rzepak ozimy Umberto F1, - ocena działania aktywatora
5.   Rzepak ozimy Mercedes F1, Copernicus F1, Garou F1
6.   Pszenica ozima Julius
7.   Pszenica ozima KWS Ozon
8.   Pszenica ozima opóźniony termin siewu
9.   Pszenica jara Quintus - ocena działania nawozu donasiennego
10. Pszenica jara Quintus
11. Pszenica jara – mieszanka odmian
12. Jęczmień jary – mieszanka odmian
13. Jęczmień jary KWS Vermont, KWS Harris - ocena działania nawozu donasiennego
14. Kukurydza DKC 3441, Kwintus,
15. Kukurydza P 9241 – ocena działania aktywatora wzrostu
16. Kukurydza SY Impulse – porównanie działania herbicydów
17. Kukurydza Telias – ocena działania biostymulatorów
18. Kukurydza DKC 3441
19. Kukurydza Quentin
20. Kukurydza Lokata
21. Buraki cukrowe Denzel – plantacja demonstracyjna Pfeifer&Langen Polska S.A.
22. Buraki cukrowe BTS 8840,Varios
23. Groch siewny Astronaute, mieszanka odmian, Mecenas
24. Ziemniaki Ignacy, Lascara, Altesse, Tonacja, Elfe, Gwiazda

Copyright © 2024 Pole Doświadczalne O/Poświętne w Płońsku.