Drukuj

  1. Kolekcja odmian roślin rolniczych

 1. Bobik
 2. Burak cukrowy
 3. Groch siewny
 4. Jęczmień jary
 5. Jęczmień ozimy
 6. Kukurydza
 7. Łubin biały wąskolistny
 8. Owies
 9. Owies ozimy
 10. Pszenica ozima
 11. Pszenica jara
 12. Pszenżyto jare
 13. Pszenżyto ozime
 14. Rzepak ozimy
 15. Soja
 16. Wyka siewna
 17. Ziemniaki
 18. Żyto ozime

  2. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)

 1. Jęczmień ozimy
 2. Jęczmień jary
 3. Kukurydza
 4. Pszenica jara
 5. Pszenica ozima Twarda
 6. Pszenica ozima Zwyczajna

  3. Agrobank stare odmiany zbóż

  4. Buraki cukrowe Fantazja, Valzer, Vanilla - obsiew

  5. Groch siewny mieszanka odmian

  6. Jęczmień jary KWS Harris

  7. Jęczmień jary KWS Vermont

  8. Jęczmień ozimy KWS Fleming

  9. Jęczmień ozimy KWS Kosmos

10. Mieszanki poplonowe - kolekcja mieszanek

10. Pszenica jara KWS Mistral

11. Pszenica jara mieszanka odmian (po ziemniakach)

12. Pszenica jara mieszanka odmian (obok kamienia)

13. Pszenica jara mieszanka odmian (strona lewa)

14. Pszenica jara mieszanka odmian (przed rowem lewa)

15. Pszenica jara mieszanka odmian (za PDO)

16. Pszenica ozima Balitus

17. Pszenica ozima Donovan

18. Pszenica ozima KWS Emil

19. Rzepak ozimy Prince_F1

20. Rzepak ozimy Quantico F1 ocena dzialania aktywatora

21. Ziemniak zwalczanie mechaniczne chwastów

21. Ż yto siew alternatywny