• Pole1
  • Pole7
  • Pole8
  • Pole4
  • Pole6
  • Pole3
  • Pole11
  • Pole2
  • Pole10
  • Pole9
  • Pole5

1. Kolekcja odmian roślin rolniczych

2. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)

Copyright © 2023 Pole Doświadczalne O/Poświętne w Płońsku.