• Pole9
  • Pole5
  • Pole1
  • Pole2
  • Pole6
  • Pole8
  • Pole10
  • Pole7
  • Pole11
  • Pole4
  • Pole3

Pole doświadczalne w Poświętnem 1923 - 2018

Pole doświadczalne w Poświętnem zostało założone w 1923 roku. Początkowo liczyło 133 ha. Od 95 lat prowadzone są na nim doświadczenia, wdrożenia, demonstracje polowe, prezentacje, pokazy i szkolenia praktyczne dla rolników, doradców i uczniów szkół rolniczych. Pole doświadczalne zawsze było i jest miejscem upowszechniania wiedzy i nowości z zakresu odmian, uprawy, nawożenia, ochrony roślin.

Aktualnie pole doświadczalne w Poświętnem zajmuje tylko 19,96 hektarów, charakteryzujących się dużą zmiennością glebową od klasy II - czarnej ziemi do klasy V - gleby bielicowej wytworzonej z piasku. Tak duże zróżnicowanie glebowe utrudnia prowadzenie doświadczeń ścisłych ale umożliwia dobór stanowisk dla roślin o różnych wymaganiach glebowych. Zbyt mała powierzchnia łączna pola utrudnia też zakładanie tzw. pól wyrównawczych niezbędnych w płodozmianie każdego pola doświadczalnego.

Główną część pola zajmują kolekcje odmian roślin uprawnych, na poletkach o powierzchni od 120 do 200 m2. Corocznie prezentujemy około 400 odmian, głównie zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków, rzepaku, kukurydzy, strączkowych i traw, ale również roślin mniej popularnych jak: topinambór.  Prowadzimy 4 doświadczenia ścisłe w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO): z pszenicą ozimą, pszenicą jarą i jęczmieniem jarym oraz kukurydzą, każde przy zastosowaniu dwóch poziomów intensywności uprawy. Wyniki tych doświadczeń służą opracowaniu listy zalecanych do uprawy odmian na Mazowszu.

Na polu doświadczalnym prowadzimy m.in. badania nad wpływem różnych poziomów nawożenia na wysokość plonu, porównanie ilości wysiewu różnych gatunków zbóż, ocenę skuteczności działania środków ochrony roślin, w tym porównanie skuteczności działania herbicydów i fungicydów, itp..

Pole doświadczalne jest też miejscem pokazów pracy maszyn, które organizowane są podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa, zawsze w czerwcu, i Dnia Kukurydzy i Buraka, zawsze we wrześniu, jak również w innych terminach sezonu wegetacyjnego.

Ogółem w 2018 roku założono 764 poletka.

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA !

Copyright © 2024 Pole Doświadczalne O/Poświętne w Płońsku.