• Pole3
  • Pole1
  • Pole10
  • Pole7
  • Pole8
  • Pole6
  • Pole2
  • Pole4
  • Pole11
  • Pole5
  • Pole4

1 .Kolekcja odmian roślin rolniczych

  a. Pszenica ozima

  b. Rzepak ozimy

  c. Jęczmień ozimy

  d. Pszenżyto ozime

  e.  Żyto ozime

   f.  Pszenica jara

  g. Jęczmień jary

  h. Pszenżyto jare

  i.  Żyto jare

  j.  Owies

  k. Buraki cukrowe

  l.  Kukurydza

  ł.  Łubin - żółty i wąskolistny

  m. Groch siewny

  n. Bobik

  o. Ziemniaki

  p. Soja

  r.  Konopie włókniste

  s. Mieszanki poplonowe

   t.  Rośliny wiechlinowate

   u. Rośliny energetyczne

2 . Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)

    a. Pszenica ozima

    b  Pszenica jara

    c. Jęczmień jary

3 .   Rzepak ozimy Arsenal F1 – porównanie działania herbicydów

4.    Rzepak ozimy SY Saveo F1 – porównanie działania fungicydów

5 .   Rzepak ozimy SY Saveo F1 – ocena działania aktywatora

6.    Rzepak ozimy – wpływ różnych ilości wysiewu rzepaku na plon

7.    Pszenica ozima – wpływ różnych terminów i ilości wysiewu na plon

8.   Pszenica ozima – wpływ stymulatorów wzrostu na plon

9.    Pszenica ozima – wpływ wieloletniego przedplonu zbożowego na plon pszenicy ozimej

10   Pszenica ozima Julius – porównanie działania fungicydów

11.  Pszenica ozima Julius

12.  Pszenica ozima Julius

13.  Pszenica ozima Astoria

14.  Pszenica ozima Honda dokarmianie dolistne

15Pszenica ozima Hondia

16.  Pszenica ozima Dakotana

 17. Buraki cukrowe Mesange-plantacja demonstracyjna Pfeifer&Langen Glinojeck S.A.

 18. Buraki cukrowe Sporta - dokarmianie dolistne

 19. Buraki cukrowe Sporta, Armesa

 20. Groch siewny Audit

 21. Groch siewny Tarchalska, Batuta

 22. Groch siewny Tarchalska, Sokolik, Cysterski, Milwa, Model, Mecenas, Turnia, Akord, Mentor, mieszanka grochów

 23. Jęczmień jary KWS Artika

 24. Jęczmień jary KWS Irina

 25. Pszenica jara KWS Torridon

 26. Pszenica jara KWS Torridon, Anabel

 27. Pszenica jara Monsun

 28. Pszenica jara Monsun

 29. Pszenica jara - mieszanka odmian

 30. Kukurydza DKC 3730 - dokarmianie dolistne

 31. Kukurydza DKC 3730 - ocena działania herbicydów

 32. Kukurydza DKC 3730 - ocena działania biostymulatora wzrostu

 33. Ziemniaki Owacja, Catania, Lawenda

Copyright © 2024 Pole Doświadczalne O/Poświętne w Płońsku.