• Pole1
  • Pole3
  • Pole7
  • Pole5
  • Pole6
  • Pole9
  • Pole11
  • Pole4
  • Pole10
  • Pole8
  • Pole4

POLE DOŚWIADCZALNE:

1. Kolekcja odmian roślin rolniczych

a)      Pszenica ozima

b)      Pszenżyto ozime

c)      Jęczmień ozimy

d)      Żyto

e)      Rzepak ozimy

f)       Pszenica jara

g)      Jęczmień jary

h)      Pszenżyto jare

i)       Owies

j)       Kukurydza

k)      Buraki cukrowe

l)       Ziemniaki

m)     Groch

n)      Łubin żółty i wąskolistny

o)      Wyka

p)      Konopie włókniste

q)     Sorgo

r)      Amarantus

s)      Mieszanka zbożowo - strączkowa

t)     Trawy

u)     Żyto stuletnie

v)     Len oleisty

w)    Soja

x)     Rośliny energetyczne

2   Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe PDO

a)    Pszenica ozima - 23 odmiany

b)    Pszenica jara –  11 odmian

c)    Jęczmień jary – 18 odmian

3     Rzepak ozimy Visby F1 – porównanie różnych poziomów nawożenia

4     Rzepak ozimy Hybrisurf F1 – dokarmianie dolistne

5     Rzepak ozimy Hybrisurf F1 –ocena działania fungicydów

6     Rzepak ozimy Hybrisurf F1

7     Rzepak ozimy Bazyl

8     Porównanie ilości wysiewu

a)  Pszenica ozima Wydma – 250 szt./m2, 350 szt./m2, 450 szt./m2, 550 szt./m2

Pszenica ozima Muszelka – porównanie działania herbicydów

10    Pszenica ozima Muszelka – porównanie działania fungicydów

11    Pszenica ozima Muszelka – dokarmianie dolistne

12    Pszenica ozima Muszelka

13    Pszenica ozima - reakcja nowych odmian na uprawę w monokulturze

14    Pszenica ozima - wpływ wieloletniego przedplonu zbożowego na plon pszenicy ozimej

15    Pszenica ozima -wpływ opóźnionego terminu siewu na plon pszenicy ozimej

16    Pszenica jara – uprawa pszenicy jarej w siewie późnojesiennym

17    Buraki cukrowe - Picasso. Goldena

18    Buraki cukrowe – Goldena- plantacja demonstracyjna Pfeifer & Langen Glinojeck S.A

19    Kukurydza – Doncarlo– dokarmianie dolistne

20    Kukurydza – Glejt – porównanie działania herbicydów

21    Łubin  żółty – Mister– ocena działania fungicydów

22    Ziemniaki-- Ametyst– dokarmianie dolistne

23    Pszenica jara Parabola

24    Pszenica jara Parabola

25    Pszenica jara Parabola

26    Pszenica jara Parabola

27    Pszenica jara – Parabola – zastosowanie użyźniaczy glebowych

Copyright © 2024 Pole Doświadczalne O/Poświętne w Płońsku.