• Pole6
  • Pole4
  • Pole4
  • Pole3
  • Pole1
  • Pole7
  • Pole8
  • Pole5
  • Pole9
  • Pole10
  • Pole2

1. Kolekcja odmian roślin rolniczych

     a) Rzepak ozimy

     b) Pszenica ozima

     c) Jęczmień ozimy

     d) Pszenżyto ozime

     e) Żyto ozime

     f)  Pszenica jara

     g) Pszenżyto jare

     h) Jęczmień jary

     i) Żyto jare

     j) Owies

     k) Buraki cukrowe

     l) Groch

     ł) Łubin żółty i wąskolistny

     m) Ziemniaki

     n) Len włóknisty

     o) Konopie włókniste

     p) Rośliny wiechlinowate

     r) Mieszanki poplonowe

     s) Soja

     t) Sorgo

     u) Rośliny energetyczne

2. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rolnicze (PDOiR)

     a) Pszenica ozima

     b) Pszenica jara

     c) Jęczmień jary

3. Rzepak ozimy Da Vinci – porównanie działania fungicydów

4. Siew rzepaku ozimego w międzyrzędzia 45 cm

5. Rzepak ozimy Da Vinci

6. Rzepak ozimy DK Exquisite - wpływ nawożenia potasowego na plon rzepaku ozimego

7. Rzepak ozimy DK Exquisite – stosowanie aktywatora

8. Rzepak ozimy Marathon – stosowanie herbicydu Salsa 75 WG

9. Rzepak ozimy Marathon – technologia uprawy rzepaku ozimego Feldtage 2014

10. Pszenica ozima - wpływ różnych poziomów nawożenia na plon i jakość wybranych odmian pszenicy ozimej

11. Pszenica ozima – wpływ wieloletniego przedplonu zbożowego na plon pszenicy ozimej

12. Pszenica ozima – reakcja nowych odmian na uprawę w monokulturze

13. Pszenica ozima Astoria

14. Pszenica ozima Astoria – porównanie działania herbicydów

15. Pszenica ozima Astoria – porównanie działania fungicydów I

16. Pszenica ozima Astoria – porównanie działania fungicydów II

17. Pszenica ozima Astoria – dokarmianie dolistne

18. Pszenica ozima Astoria

19. Jęczmień ozimy Henriette

20. Pszenica ozima Forum

21. Pszenica ozima Bamberka

22. Siew alternatywny różnych gatunków zbóż

23. Buraki cukrowe Vangelis plantacja demonstracyjna Pfeifer&Langen

24. Buraki cukrowe Sporta, Alegra

25. Gorczyca Martyna I

26. Pszenica jara KWS Torridon

27. Pszenica jara KWS Torridon

28. Jęczmień jary Orphelia

29. Jęczmień jary Orphelia, Tocada, Conchita

30. Kukurydza DKC 3610 - ocena działania herbicydu Hector Max 66.5 WG

31. Gorczyca Martyna II

32. Ziemniaki Ametyst, Owacja, Juwel

 

Copyright © 2024 Pole Doświadczalne O/Poświętne w Płońsku.